Home » Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia by Tiia Lister
Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia Tiia Lister

Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia

Tiia Lister

Published 2012
ISBN :
Paperback
463 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kooliheaolu, osavõtlik ja toetav koolielu, head suhted õpetajate-õpilastevahel, positiivne, rõõmsameelne ja innukas suhtumine õppetöösse –need teemad paeluvad kindlasti kõiki, kes on huvitatud, et meie koolmuutuks lapsesõbralikumaks.KuidasMoreKooliheaolu, osavõtlik ja toetav koolielu, head suhted õpetajate-õpilastevahel, positiivne, rõõmsameelne ja innukas suhtumine õppetöösse –need teemad paeluvad kindlasti kõiki, kes on huvitatud, et meie koolmuutuks lapsesõbralikumaks.Kuidas kujundada meie kooli psühholoogiline keskkond lapsele kergemaks,rõõmsamaks ja õpihuvi tekitavamaks, mis omakorda pakuksrahuldust ka õpetajale tema töös – need ideed läbivad uue ja praktilisekoolipsühholoogia käsiraamatut.Arusaam, et kooli on võimalik muuta meeldivaks paigaks nii õpilastelekui ka õpetajatele, läbib kogu raamatut, ent selleks on vaja rakendadaka praktilise psühholoogiaga seotud teadmisi ja oskusi.Milline on positiivse mõju ja hea suhtlemisoskusega õpetaja, millisedon hea õppetunni psühholoogilised alused, milline õpetaja onautoriteediks, kes suudab tagada töörahu ja huvi oma aine vastu, kuidasennetada nii õpetaja kui ka õpilaste koolistressi ja konfl ikte koolis,kuidas aidata õpiraskusega õpilast ja arendada erilise õppija andeid.Neid probleeme käsitletakse samuti põhjalikult.Raamat on sobilik lugemisvara ka lapsevanematele,kes osalevad hoolekogutöös, või hea nõuandaja oma lapsekoolielu kujundamises. Näpunäited,kuidas korraldada koostööd, tugevdadameie-tunnet või toetada õpiraskustegapoisse, on tähtsad kindlastika neile